The Finishing touch

28 april 2015

Loko met “glans” door ISO-audit

Kiwa2Op 24 april 2015 heeft Loko met succes de herevaluatie van Kiwa m.b.t. het ISO 9001:2008 certificaat doorstaan. Zonder tekortkoningen of opmerkingen werd de audit afgesloten. Het nieuwe certificaat dat geldig is tot 1 juli 2018 is hier te downloaden.