The Finishing touch

Loko heeft met het afsluiten van een nieuw contract voor de levering van elektriciteit extra rekening gehouden met het milieu.

Een groot deel van de energie die Loko verbruikt voor haar processen is afkomstig uit elektriciteit. Nuon garandeert dat alle door Loko afgenomen stroom afkomstig is uit duurzame bronnen. Hiermee vervolgt Loko haar weg met milieubewust verzinken.

Het Certificaat Nuon GroenGarant